Gör er skola till det givna valet för både elever och personal

Alla har ett varumärke idag – vare sig vi vill eller inte. Du har ett, dina kollegor har ett – och framför allt har skolan du arbetar på ett varumärke. Ett varumärke som ska attrahera både elever och personal att välja just din skola.

Med andra ord handlar det inte om att bygga eller inte bygga ett varumärke, utan om att skapa just det varumärke som du och din skola vill ha. I dagens stenhårda konkurrens om både elever och skickliga lärare gäller det att tydligt visa vilka ni är, vad ni står för och vad som gör er unika.

Vi är specialister på skolmarknadsföring. Under mer än 10 år har vi hjälpt skolor, både kommunala och friskolor, med varumärkesarbete och marknadskommunikation. Vi har hjälpt förskolan att bli föräldrarnas förstaval för deras barn, gymnasieskolan att bli vinnare när niondeklassarna ska välja utbildning och högskolan att bli lärosätet dit framtidens samhällsbyggare köar. Bland annat.

Vårt mål är att Sveriges skolor ska ha världens starkaste varumärken. Med världens mest motiverade och framgångsrika elever och personal. Vill du och din skola också nå dit? Välkommen till BrandCampus!

BrandCampus – varumärkesbyggande tjänster för förskola, grundskola, gymnasium, yrkeshögskola, högskola/universitet och folkhögskola

Skolledning

Tjänster för skolledningen

Att ledningen har en enad och tydlig bild av skolans varumärke är grunden för att andra också ska veta vilka ni är och vad ni står för. Vi erbjuder en lång rad tjänster som hjälper er dit.

Personal

Tjänster för personalen

Det är skolans personal som ska leva och leverera varumärket. Därför är det viktigt att få med alla på tåget – alla ska tro och vilja samma sak. Våra tjänster tar er dit.

Elever

Tjänster för eleverna

En nyckel till framgång är att era elever – och deras föräldrar – tror på er. Det är de som kommer att förmedla skolans varumärke vidare. Våra tjänster hjälper er att skapa rätt bild.

Fem ja- och nejfrågor som hjälper dig att klargöra hur långt ni kommit med varumärkesarbetet

Vi har en process som tar dig från start till mål i varumärkes- och kommunikationsarbetet. Den består av fem huvudsteg och genom att besvara våra frågor får du svaret på var i processen du befinner dig.

Process

BrandCampus blogg

Hur du rekryterar fler elever i omvalsperioden

Workshop med Kaj Runelund den 29 mars i Stockholm.

Blev inte antalet elever som förväntat i valperioden? Då är det avgörande att du gör rätt saker i omvalsperioden. Våra erfarenheter visar att det går att öka antalet elever i omvalsperioden med 15-20%. Den här heldagsworkshopen ger dig konkreta verktyg för hur din skola ska agera i omvalsperioden för att få maximalt resultat och rekrytera fler elever.

Alla skolor är värda ett starkt varumärke

Workshop med Kaj Runelund, Charlotta Worzelius, Irene Olkerud och BrandCampus den 17 – 18/5 på Saturnus Konferens Stockholm.

Ett tydligt varumärke gör din skola mer konkurrenskraftigt och tydlig mot elever, personal och föräldrar och motiverar dina medarbetare. En skola med ett starkt varumärke, är en skola med en unik profil som vågar visa sin särart. En skola med ett starkt varumärke påverkas inte lika mycket av konkurrensen och en attraktiv skola lyckas bra både med att rekrytera medarbetare och i gymnasievalet.

Låt oss tillsammans skapa ett starkt varumärke för er skola

Kontakta oss idag