Hur du rekryterar fler elever i omvalsperioden

Hur du rekryterar fler elever i omvalsperioden

Workshop med Kaj Runelund den 29 mars i Stockholm.

Blev inte antalet elever som förväntat i valperioden? Då är det avgörande att du gör rätt saker i omvalsperioden. Våra erfarenheter visar att det går att öka antalet elever i omvalsperioden med 15-20%. Den här heldagsworkshopen ger dig konkreta verktyg för hur din skola ska agera i omvalsperioden för att få maximalt resultat och rekrytera fler elever.

Alla skolor är värda ett starkt varumärke

Alla skolor är värda ett starkt varumärke

Workshop med Kaj Runelund, Charlotta Worzelius, Irene Olkerud och BrandCampus den 17 – 18/5 på Saturnus Konferens Stockholm.

Ett tydligt varumärke gör din skola mer konkurrenskraftigt och tydlig mot elever, personal och föräldrar och motiverar dina medarbetare. En skola med ett starkt varumärke, är en skola med en unik profil som vågar visa sin särart. En skola med ett starkt varumärke påverkas inte lika mycket av konkurrensen och en attraktiv skola lyckas bra både med att rekrytera medarbetare och i gymnasievalet.

Skolan och sociala medier

Skolan och sociala medier

Numera är sociala medier en en betydelsefull marknadsföringskanal för skolor vare sig ni vill eller inte. “Alla” är där – och rätt hanterat kan det vara ett mycket effektivt sätt att bygga ett starkt varumärke för er skola.