En social mediastrategi är lika viktig som IKT-strategin

En social mediastrategi är lika viktig som IKT-strategin

Alla kommuner och skolor har en IKT-strategi som grund för hur man vill arbeta med den digitala kompetensen i det dagliga arbetet. De allra flesta tar avstamp från EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser och Skolverkets förslag till nationell strategi för skolans...
Mod och passion stärker skolans varumärke

Mod och passion stärker skolans varumärke

Mod, passion och glädje är känslor som stärker varumärket och här skriver jag om 9 positiva känslor som ger oss motivation och vilja för att skapa ett starkt varumärkeslöfte och det varumärke vi vill ha. Om du ska kunna leverera varumärkeslöftet fullt ut behöver all...