Brand Campus blogg

Mod och passion stärker skolans varumärke

Mod, passion och glädje är känslor som stärker varumärket och här skriver jag om 9 positiva känslor som ger oss motivation och vilja för att skapa ett starkt varumärkeslöfte och det varumärke vi vill ha. Om du ska kunna leverera varumärkeslöftet fullt ut behöver all...

Skolan och sociala medier

Numera är sociala medier en en betydelsefull marknadsföringskanal för skolor vare sig ni vill eller inte. “Alla” är där – och rätt hanterat kan det vara ett mycket effektivt sätt att bygga ett starkt varumärke för er skola.

4 tips när du ska skriva en platsannons!

Ett starkt och tydligt varumärke gör att skolan blir mer attraktiv som arbetsgivare. Därför är det viktigt att att sända samma budskap även när ni ska rekrytera personal. Så när det kommer till innehåll och fakta i annonsen, glöm för ett ögonblick era krav på den...