Hur långt har ni kommit i varumärkesarbetet för att göra er skola till det givna valet för elever och personal?

Vi har skapat en process som tar dig från start till mål i varumärkes- och kommunikationsarbetet.

Vi kan hjälpa dig igenom hela eller delar av processen, med allt från varumärkesplattform och kommunikationsstrategier till att fungera som bollplank till ledningen i varumärkes- och kommunikationsfrågor.

Om du har behov av en enskild insats kan vi t.ex. hålla en föreläsning eller workshop för ledning och medarbetare eller hjälpa dig med en strategi för sociala medier. Du kan välja fritt mellan våra olika tjänster och produkter.

Vår process
Steg 1

Har ni i skolledningen en enad syn om vad som skiljer er skola från andra skolor och hur ni kommunicerar det till era målgrupper?

JA!

Skolledningen har formulerat en varumärkesplattform och en gemensam kommunikationsstrategi. Gå vidare till steg 2.

NEJ!

BrandCampus stämmer tillsammans med skolledningen av synen på skolans befintliga varumärke och vilka dokument och formuleringar som redan finns. Genomgången ger en grund till ett gemensamt åtgärdsförslag, steg för steg.

Vad vi erbjuder:

Steg 1: Workshops/föreläsningar om varumärke och kommunikation, varumärkesplattform, varumärkes- och kommunikationsstrategier, varumärkesundersökningar, implementering och förankring av varumärket, brand book och bollplank.

Läs mer under Tjänster >

Steg 2

Har alla i personalen klart för sig vad ni lovar och vilka förväntningar ni ska uppfylla för att kunna leva som ni lär?

JA!

Er skola har ett varumärke som är väl förankrat hos samtliga i personalen så att de kan leverera varumärkeslöftet. Gå vidare till steg 3.

NEJ!

BrandCampus hjälper er att göra en plan med konkreta aktiviteter för att landa och förankra varumärket hos samtliga medarbetare, så att de sedan ska agera i linje med varumärkeslöftet.

Vad vi erbjuder:

Steg 2: Leva som vi lär, förankring/implementering av varumärke och kommunikation, workshops/föreläsningar om varumärke och kommunikation, employer branding, utbildning i marknad och kommunikation och utbildning i sociala medier.

Läs mer under Tjänster >

Steg 3

Vet ni vem och vilka ni ska kommunicera med och har ni ett enhetligt uttryck för att vara tydliga och konsekventa i all er kommunikation?

JA!

Ni har en genomarbetad plan för hur ni förankrar och kommunicerar ert varumärke och varumärkeslöfte till elever/studenter och föräldrar. Gå vidare till steg 4.

NEJ!

BrandCampus hjälper er att genomlysa vem och vilka ni ska nå, med vilka budskap, i vilka mediekanaler och när i tiden, för att skapa en enhetlig och igenkännande kommunikation som stärker varumärket och varumärkeslöftet.

Vad vi erbjuder:

Steg 3: Marknadsplan, aktivitetsplan, strategi för sociala medier, profilmanual, reklamkampanjer, DR-kampanjer, produktion av marknads- och informationsmaterial som t.ex. webbplatser, broschyrer, mässor, kampanjer i sociala medier som Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat osv.

Läs mer under Tjänster >

Steg 4

Ni vet att era elever/studenter och föräldrar är viktiga ambassadörer som vet vad skolan står för och kan förmedla det till andra?

JA!

Ni har en genomarbetad plan för hur ni förankrar och kommunicerar ert varumärke och varumärkeslöfte till elever/studenter och föräldrar. Gå vidare till steg 5.

NEJ!

BrandCampus hjälper att göra en plan med konkreta aktiviteter för att landa och förankra varumärket hos elever/studenter och föräldrar så att de förmedlar rätt bild av skolans varumärke till omvärlden.

Vad vi erbjuder:

Steg 4: Förankring av varumärke hos elever och föräldrar, föreläsning/utbildning om varumärke och kommunikation, startskott för UF-företag, personligt varumärke, CV och sociala medier.

Läs mer under Tjänster >

Steg 5

Har ni en systematisk kommunikation och koll på era omvärldsrelationer? Fokuserar ni på att bygga alumni och att behålla relationen med studerande efter skoltiden?

JA!

Ni har förstått vikten av bygga nätverk och har en plan för hur ni ska hålla relationerna levande och givande för samtliga. Så grattis, ni har ett starkt varumärke!

NEJ!

BrandCampus gör en plan tillsammans med er som innehåller konkreta aktiviteter för att stärka skolans relationer med omvärlden för att agera i linje med varumärkeslöftet.

Vad vi erbjuder:

Steg 5: Relationsmarknadsföring, planer och genomförande av alumnigrupper, företagssamarbeten, mentorskap och kunskapsträffar.

Läs mer under Tjänster >

Vill du ha hjälp med din skolas marknadsföring?

Kontakta oss idag