”Alla har ett varumärke idag – vare sig vi vill eller inte.
Du har, dina kollegor har – och framför allt har skolan du arbetar på ett varumärke.
Ett varumärke som ska attrahera både elever och personal att välja just din skola.”

När ni är på det klara med vad skolans varumärke står för är det dags att se över skolans grafiska profil och hur ni kommunicerar skolan visuellt. Allt från logotype till broschyrer och hemsida. Ni blir mer igenkända med ett enhetligt uttryck och uppfattas som tydliga och konsekventa i er kommunikation.

Gör grunden till en profilmanual.

Här får du tips och råd om hur ni ska gå tillväga för att komma igång med skolans visuella uttryck. När det är klart har ni en profilmanual som alla på skolan ska utgå ifrån när de kommunicerar externt. Och det finns bara fördelar. Alla vet vad de har att rätta sig efter och det i sin tur minimerar risken för avvikelser och sist men inte minst, den spar tid och energi.

Hur ser ni ut idag?

Börja med att titta på hur ni kommunicerar skolan idag. Hur ser de olika marknadsföringsenheterna ut? Och då menar jag allt, som till exempel logotype, brevpapper, mejlmallar, foldrar, presentationsbroschyrer, mässmaterial, skoltröjor, hemsida etc.

Utgå från checklistan här nedan och pricka av det som är okej och för över resterande på en åtgärdslista. Allt kan inte förändras över en natt, men gör man en åtgärdsplan blir det enklare att genomföra.

Checklista

  • Hemsida: Är du nöjd med innehåll och utseende?
  • Bilder: Bilder används i allt större utsträckning. Hur hanterar ni bilder och hur ser bildspråket ut?
  • Logotype: Håller logotypen i kvalité?
  • Brevpapper/visitkort: Hänger de ihop och stämmer de överens rent visuellt?
  • Mejlmallar: Har alla samma version?
  • Foldrar och broschyrer: Finns det en grundmall?
  • Skoltröjor: Är de representativa och stämmer med skolans profil?
  • Mässmaterial: Är de anpassade till skolans övriga grafiska profil?

När du har gått igenom checklistan kommer du med största sannolikhet se att det spretar åt olika håll.

Och det är inte så konstigt. Allt sköts inte alltid konsekvent och det är många delar att hålla reda på. Och just därför är det bra med en total genomgång. Hemsidan kan vara den största utmaningen och det utvecklar jag lite längre ned i inlägget.

Skapa skolans grafiska profil.

Logotype
Börja med logotypen. Hur är kvalitén på logotypen? Har ni en bred logo, passa på att göra en variant som fungerar även i stående format, till exempel en roll-up. Se till att det finns flera olika filformat anpassade för både webb, print och sociala medier m.m.

Hemsida
Om ni inte ska skapa en helt ny hemsida måste du ha den i åtanke när ni ser över allt kommunikationsmaterial. Börja med att se till att logotypen är den som gäller och att all basfakta stämmer. Rensa bort allt oväsentligt. Hur ser bildspråket ut? Vilka färger används?

Vi vet att många kommunala skolor inte bestämmer över sin egen hemsida. Färg, form, skolans namn, typsnitt är statisk och generell. Det gör att det inte finns så mycket utrymme till egna kreativa lösningar, men förhoppningsvis kan ni använda er av bilder för att göra sidan intressant och levande.

Bildbank
Att jobba upp en egen bildbank är guld värt. Att redan ha bilderna och inte behöva jaga runt i sista sekund när det saknas ett foto. Det kan vara bilder på undervisning, i matsal, rast, gymnastik för att ta några exempel som kan användas på sociala medier (varför inte låta elever ta bilder?)

Typsnitt (teckensnitt)
Hemsidans typsnitt är som oftast ett ”godkänt” typsnitt som har bra läsbarhet och det mest optimala är förstås att använda samma/eller liknande i övrig kommunikation. Det knyter ihop bra.

Brevpapper/visitkort/mejl
Brevpapper/visitkort/mejl ska utgå från samma grundmall rent formmässigt.

Foldrar/broschyrer
Lägg tid på en grundform för både foldrar och broschyrer. En väl genomarbetad mall att utgå ifrån minskar tidsåtgången på sikt.

Sociala medier
Försök att anamma skolans visuella utseende så gott det går även på sociala medier och jobba mycket med bilder och videor och det är nu ni har nytta av att ha en bildbank.
Läs mer om sociala medier

Öppet hus och skolmässor
De flesta gymnasieskolorna har öppet hus och är med på skolmässor. Roliga projekt som kräver en hel del insatser för att det ska bli lyckat. Givetvis ska allt informationsmaterial stämma med skolans grafiska profil och för att slippa dubbeljobb även utformas så att de kan användas i alla publika sammanhang..

När det gäller själva exponeringen för en skolmässa krävs planering. Hur stor är ytan? Högt i tak? Vad passar bäst – ståbord eller ren golvyta. Ska ni visa video? Musik? Har montern en synlig baksida – ska den exponeras?

Är ni ett yrkesgymnasium med praktiska program har ni ett försprång. Ni kan visa ni när någon elev plattsätter, klipper hår eller sminkar för att ta några exempel. Den stora fördelen är att det händer något i montern och det ger med automatik en positiv och livfull känsla för besökarna.

Min reflektion är att man inte alltid använder monterytan optimalt. Bygg på höjden! Ta bort allt smått – hellre färre saker och större. Trycker ni upp vepor, se till att logotypen och texten inte skyms av besökare. Ska ni använda roll-ups – ta den största som leverantören har och placera loggan så högt upp som möjligt. Lärare och elever i montern måste ha tydliga avsändare, tryckta på t-tröja eller skjorta. Ska ni trycka påsar eller ge bort giveaways bör ni ha skolans logotype på.

Till sist.

Som jag skrev inledningsvis rekommenderar jag att dela upp arbetet i etapper. Gå igenom vad ni kan och har tid att göra och köp resterande tjänster.
Behöver ni hjälp och inspiration att komma igång? Ta kontakt med oss och så går vi igenom hur vi kan hjälpa er med strategi, planering, upplägg eller en ny/omarbetad grafisk profil, formgivning, texter till broschyrer och webben, sociala mediestrategier. Vi kan också vara bollplank eller vara en second opinion om ni så behöver.

För mer information, kontakta Kontakta Kaj Runelund 070-7758877/ kaj.runelund@brandcampus.se.

Läs mer om hur du kan komma igång med skolans varumärkesarbete,

Foto: Bo Svensson, marknadsansvarig De Geergymnasiet