Tjänster för personalen

Det är personalen som ska leva och leverera varumärkeslöftet. Därför är det absolut viktigaste steget att få med alla på tåget. För att göra det behöver var och en få möjlighet att förstå och översätta varumärkeslöftet till praktisk handling. Det är först då varumärket blir tydligt för alla – inte minst för omvärlden. Det handlar om att alla tror och vill samma sak.

De här tjänsterna kan vi erbjuda din skolas personal:

3

Förankring av varumärke och kommunikation

Eftersom det är skolans personal som ska leva och leverera varumärkeslöftet är det helt avgörande att alla är med på tåget och drar åt samma håll. För att uppnå detta måste det vara glasklart vad varumärket står för – dessutom måste kommunikationen vara tydlig och konsekvent.

Vi hjälper er att få samtliga medarbetare att förstå varumärket och hur de översätter det till praktisk handling så att de sedan kan förmedla det till omvärlden.

Förankring av varumärke och kommunikation
3

Föreläsningar och workshops

En inspirationsföreläsning eller en konkret workshop som går ut på att ge deltagarna tekniker och verktyg att arbeta med i vardagen är ett bra sätt att skapa engagemang hos personalen. BrandCampus kan hjälpa dig med olika workshops och föreläsningar. Det kan naturligtvis handla om varumärke och kommunikation, men likväl om sociala medier, relationer, försäljning eller personligt varumärke.

Vi skräddarsyr olika lösningar för mindre eller större grupper, en gång eller flera, i exklusiva interna övningar vid t ex en APT, kick-off eller en intern konferens.

Föreläsningar och workshops
3

Utbildning i marknad och kommunikation

Ni kan arbeta på världens bästa skola – men om det inte kommuniceras till omvärlden på ett effektivt sätt så går ni miste om många potentiella elever/studenter.

Det handlar dels om att ha en bra webbplats som attraherar målgruppen, men också om att synas och bygga relationer i sociala medier och att skapa marknadsföringsaktiviteter som ger resultat. Genom våra skräddarsydda utbildningar får personalen förståelse för hur allt samverkar och kunskap om marknad och kommunikation som alla behöver för att skolan ska synas bättre.

Utbildning i marknad och kommunikation
3

Utbildning i sociala medier

Idag är det inte längre ett val utan ett måste att finnas i sociala medier för skolor. Det är där er målgrupp finns – elever, föräldrar och andra intressenter.

Vi hjälper din skolas personal att bli stjärnor i sociala medier med alltifrån strategier till hur man rent praktiskt gör för att skapa bra innehåll och synas på Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube och andra viktiga kanaler.

Utbildning i sociala medier

Skapa ett starkt varumärke för er skola med våra tjänster för personalen