Tjänster för skolledningen

Är inte ledningen enad och har samma tydliga bild av varumärket och hur det ska levereras och kommuniceras kommer ingen annan heller att uppleva det som tydligt. BrandCampus hjälper er som sitter i skolledningen att enas och lägga grunden för att kunna skapa ett starkt varumärke som gör skillnad för skolan, personalen och eleverna. Det handlar om vad ni tror på och vad ni vill.

De här tjänsterna kan vi erbjuda din skolas ledning:

3

Startworkshop

Är en fristående workshop och starten för att alla i skolledningen ska få samma bild av skolans varumärke. Vi arbetar med fyra steg under workshopen där vi går igenom nuläget, synen på skolans befintliga varumärke, vilka dokument och formuleringar som redan finns och hur skolan ska utvecklas samt hur ni ska nå dit.

Resultatet blir ett genomarbetat och gemensamt åtgärdsförslag, steg för steg, och en grund för att konkret börja med varumärkesarbetet.

Startworkshop
3

Intern förankring av varumärket på skolan

Varumärket kommer aldrig att vara starkare utanför skolan än vad det är internt. En tydlig och konsekvent intern kommunikation är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att kunna få både personal och elever att tro på varumärket. De måste förstå och engagera sig i varumärket för att sedan kunna förmedla varumärkeslöftet till omvärlden.

För att få alla med på tåget krävs en noggrant uttänkt strategi med olika typer av aktiviteter som engagerar personalen så att de känner sig delaktiga. Vi hjälper er att ta fram en konkret plan som effektivt förankrar varumärket och bygger förtroende hos både personal och elever.

Intern kommunikation
3

Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen beskriver vilka ni är är, vad ni gör, vad ni står vi och vad ni verkar för. Den är grunden för allt ni erbjuder, vad ni lovar elever, föräldrar och andra intressenter och hur ni kan visa att ni gör det på ett trovärdigt sätt.

Varumärkesplattform
3

Långsiktig kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategin anger en långsiktig inriktning för för skolan kommunikationsarbete. Vilka budskap ni ska kommunicera, till vilka målgrupper och vilka kanaler ska prioriteras?

Kommunikationsstrategin slår också fast strategiska prioriteringar och används som kommunikationspolicy och ledstjärna för alla på skolan både ledning och personal.

Kommunikationsstrategi
3

Varumärkesundersökning

Hur uppfattas er skolas varumärke bland eleverna, deras föräldrar och andra intressenter? Hur ser er position ut i förhållande till konkurrenterna? Det och mycket annat får ni svar på genom en varumärkesundersökning.

Vi anpassar undersökningen till vad just ni vill ha svar på och resultatet blir också ett viktigt underlag för det vidare varumärkesarbetet.

Varumärkesundersökning
3

Strategi för sociala medier

Idag är det inte längre ett val utan ett måste att finnas i sociala medier för skolor. Det är där er målgrupp finns – elever, föräldrar och andra intressenter.

Vi hjälper er att ta fram en skräddarsydd strategi för hur ni blir stjärnor i sociala medier, hur de sociala medierna samspelar med er webbplats på ett bra sätt och hur ni rent praktiskt gör för att skapa bra innehåll och synas på Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube och andra viktiga kanaler.

Strategi för sociala medier
3

Brand book

Brand booken beskriver skolans historia, värdegrund, vision och mål den skapar en vi-känsla, förståelse och engagemang kring varumärkesarbetet internt. Boken är grunden till och en överenskommelse om hur samtliga medarbetare ska leverera ert varumärkeslöfte fullt ut.

Brand book
3

Bollplank

Vi arbetar gärna som bollplank och inspiratörer till lednings- och varumärkesgrupper. Det kan vara allt ifrån omfattande varumärkes- och kommunikationsuppdrag till kortare strategiworkshops över en eller två dagar där det handlar om att sätta fart på en process eller ett större arbete.

Bollplank
3

Kampanjer och aktiviteter

När planer och strategier är på plats behöver de kommuniceras till era målgrupper. Självklart kan vi hjälpa er även med detta oavsett vad ni behöver – alltifrån fysiska event till digitala kampanjer.

Exempel på vad vi erbjuder är elevrekrytering, employer branding, broschyrer, DR, annonser, hemsidor, content marketing, marknadsföring i sociala medier, företagsträffar, mentorskap och kunskapsträffar.

Kampanjer och aktiviteter
3

Föreläsningar och workshops

Är ett bra sätt att skapa engagemang hos skolledningen och personalen. BrandCampus kan hjälpa dig med workshops och föreläsningar för skolledningen eller personalen. Det kan naturligtvis handla om varumärke och kommunikation, men likväl om relationer, försäljning eller personligt varumärke.

Vi skräddarsyr olika lösningar för mindre eller större grupper, enbart för chefer/ledningsgruppen, med eller utan personalen, en gång eller flera, i exklusiva interna övningar vid t ex en kick-off eller en intern konferens.

Föreläsningar och workshops för skolledning

Skapa ett starkt varumärke för er skola med våra tjänster för skolledningen