Det vi säger måste bevisas av det vi gör!!

Engagemang är grunden för allt varumärkesbyggande, internt och externt. För att uppfylla varumärkeslöftet behöver vi lyckas med att engagera både kunder och medarbetare. Men hur det går till och vad som ska göras för att få alla parter involverade och engagerade är inte lika solklart.

Här reder jag ut begreppen om vad engagemang är och vad som krävs för att skapa engagemang, alltså gå från det passiva tillståndet till det aktiva. Det är viktigt att skapa engagemang hos all personal om vi ska lyckas genomföra våra planer och förändringar, för upplevelsen externt, d.v.s. hos elever, föräldrar och allmänheten kan aldrig bli högre än medarbetarupplevelsen!

Engagemang bygger på en samverkan mellan hjärna, hjärta och fötter.

För att medarbetaren ska kunna känna sig engagerad krävs att det han/hon ska engagera sig i, uppfyller tre grundkrav:

  • Tanke – Att det är klokt och verkar vettigt
  • Känsla – Att det känns attraktivt
  • Fötter – Att det leder för mig, till meningsfullt resultat och handling

Engagemang är inget statiskt som klaras av en gång för alla.

Engagerade medarbetare och ledare kräver en pågående dialog. Det är alltså inte så mycket en fråga om för eller emot. Engagemang kan istället beskriva på ett kontinuum från passivt till aktivt. Om medarbetarna en gång blivit engagerade så är de alltid engagerade – är det många som tror. Men vi lever i en föränderlig värld och det är många saker som påverkar oss, därför är det viktigt att vi skapar forum och dialog som underhåller och ger alla förutsättningar för att fortsätta ta del och engagera sig.

Läs även Fem nivåer av engagemang. Del 2