Fem nivåer av engagemang som påverkar varumärkeslöftet.

Engagemang är inget statiskt som klaras av en gång för alla. Engagerade medarbetare och ledare kräver en pågående dialog. Det är alltså inte så mycket en fråga om för eller emot. Engagemang kan istället beskriva på ett kontinuum från passivt till aktivt. Om medarbetarna en gång blivit engagerade så är de alltid engagerade – är det många som tror. Men vi lever i en föränderlig värld och det är många saker som påverkar oss, därför är det viktigt att vi skapar forum och dialog som underhåller och ger alla förutsättningar för att fortsätta ta del och engagera sig.

 1. Att inte göra motstånd.
  Detta är en neutral form av engagemang då medarbetaren inte kommer att aktivt motarbeta vad man kommit fram till, men heller inte aktivt stödja det. På denna nivå är medarbetarna tysta men mycket vaksamma och undrande vad som pågår. De vill inte förlora sin personliga handlingsfrihet och möjlighet att växla över till passivt eller aktivt motstånd eller om det visar sig lämpligt bli mer aktivt engagerade.
 1. Ge sitt bidrag utan att vara personligen involverad.
  Man ställer upp med sitt namn och resurser, men är inte beredd att göra något som kräver en personlig ansträngning och tid. Man kan som chef ge tillåtelse att medarbetare medverkar i en förändringsinsats men ställer sig själv på åskådarbänken.
 1. Personlig medverkan.
  På denna nivå är man personligen med och ger en stor eller liten del av sin tid. Man är med på alla möten och gör allt som åläggs en och vad som förväntas.
 1. Ta ställning och aktivt medverka.
  Nu är man villig att arbeta aktivt och ta egna initiativ utöver det som förväntas. Man söker få med andra i förändringsinsatsen. Man övertygar motståndare och säger tydligt ifrån om det inte går som man förväntar sig.
 1. Ta en stor personlig risk.
  Man gör sig sårbar och investerar en stor del av sin personliga ställning och framtida karriär på förändringen. Man gör förändringsinsatsen till en väsentlig del av sin person. Man betraktas av andra som en eldsjäl.

Vad krävs för att skapa engagemang?

 • Frivillighet
 • Påverkan på sådant som rör mig
 • Förtroendefullt utbyte av erfarenheter
 • Offentligt redovisade planer

Vår utmaning är att använda dessa kunskaper och insikter i vårt dagliga arbete och är vitalt om vi ska få organisationen att leva efter de planer och de överenskommelser vi gjort.

Det här är ett utdrag ur min bok Varumärkestango, Fem steg till ett starkt internt varumärke. Se filmen och läs mer om boken här.

Har du inte läst Del 1? Den hittar du här!