Workshop onsdagen den 29 mars i Stockholm.

En heldagsworkshop som ger konkreta verktyg för hur din skola ska agera i omvalsperioden för att få maximalt resultat och rekrytera fler elever.

Blev inte antalet elever som förväntat i valperioden? Då är det avgörande att du gör rätt saker i omvalsperioden. Den här workshopen innehåller en blandning mellan teori och konkreta övningar så att du får verktyg för att lägga upp en vinnande strategi, åtgärds- och aktivitetsplan inför omvalsperioden.

I en av kommunerna där vi hjälpt till har ansökningarna ökat med 20% och vad som är extra kul är att Handel ökat med 46% och Restaurang med 160%. Våra erfarenheter säger att vi kommer öka ytterligare ca 15-20% i omvalsperioden.

OBS: Deltagarantalet är begränsat till 10 skolor, max 2 personer från varje skola kan delta.

Under workshopen gå vi igenom och mejslar ut vilken särart just din skola har och hur ni ska nå fram till eleverna med era budskap. Vi koncentrerar oss till fem frågor:

  • Vad erbjuder ni elever och föräldrar?
  • Vilka är skolans primära och sekundära målgrupper?
  • Varför ska eleven välja just er skola?
  • Hur ska ni nå eleverna och med vilka budskap?
  • När i tiden ska ni göra vilka aktiviteter?

När vi är klara har du en klar bild av hur ni ska agera på din skola för att maximera resultatet i omvalsperioden. Då har du en konkret plan som du direkt kan börja arbeta med och genomföra på hemmaplan.

Information

Tid: 29 mars kl 9 – 17

Plats: Centralt i Stockholm.

Kostnad: 8 900 kr exkl moms för den första deltagaren och 4 900 kr exkl moms för den andra deltagaren från samma skola. Fakturan skickar vi till deltagare 1 och anmälan är bindande.

Arbetshäfte: Du kommer få ett arbetshäfte med alla modeller och övningar som vi gör och som du använder under vår workshop. Summan av alla övningar är en direkt handlingsplan för hur du ska agera för att nå resultat på hemmaplan.

Workshopledare

Kaj Runelund
Kaj har 30 års erfarenhet av varumärkesfrågor och marknadskommunikation. Han är verksam som föreläsare, seminarieledare, projektledare med kunder som vill gå från tanke och teori till konkret och praktisk handling när det gäller deras varumärke och kommunikation.

Kaj har utbildat rektorer på Rektorsakademiens skolledarprogram i varumärke och positionering. Han har också varit delägare och övergripande ansvarig för kommunikation och relationer på Hudikgymnasiet och Hudikskolan (Glada Hudikskolan/Glada Hudikgymnasiet) som fick utmärkelsen Bättre Skola 2009 och vann priset Svensk Kvalitet 2014.

Anmälan

Alla fält märkta med (*) är obligatoriska.

Deltagare 1