Workshop med Kaj Runelund, Charlotta Wortzelius, Irene Olkerud och BrandCampus den 17 – 18/5 på Saturnus Konferens Stockholm.

Hur du attraherar personal och elever genom att bygga varumärke, profilera och marknadsföra din skola. Med extrapasset hur du marknadsför din skola i sociala medier.

Ett starkt varumärke gör din skola mer konkurrenskraftig och tydlig mot elever, personal och föräldrar och motiverar dina medarbetare. En skola med ett starkt varumärke, är en skola med en unik profil som vågar visa sin särart. En skola med ett starkt varumärke påverkas inte lika mycket av konkurrensen och en attraktiv skola lyckas bra både med att rekrytera medarbetare och i gymnasievalet.

Ett varumärke består av så oändligt mycket mer än bara en byggnad och logotype. Att bygga ett varumärke är en långsiktig process som kräver tålamod och konsekvent arbete. Under våra två dagar reder vi ut begreppen och arbetar praktiskt med din skolas varumärke. Du får ett antal teorier och praktiska verktyg som du direkt kan omsätta i handling på hemmaplan. Vi exemplifierar med konkreta case – som visar hur har andra skolor har gjort.

Workshopen är för dig som har ansvar eller är delaktig i marknadsföringen på för-, grund-, gymnasie- eller högskola. huvudman som kommun eller friskola och vill ha verktyg för att stärka skolans varumärke och kommunicera på ett medvetet och framgångsrikt sätt på olika nivåer och till olika målgrupper.

Mål och syfte:

  • Att få en gemensam plattform, om vad ett varumärke är.
  • Att få kunskap och förståelse för hur vi arbetar med varumärket i den interna och externa dialogen.
  • Att ge konkreta verktyg som varje deltagare kan fortsätta arbeta med på hemmaplan.
  • Att inspirera varandra och utbyta erfarenheter.

Workshopen är uppdelad i fyra konkreta steg:

1. Hur ser vårt varumärke ut, vilken relation har vi till det? Du får verktyg som skapar förutsättningar för en enad syn om vad som skiljer er skola från andra skolor och hur ni kommunicerar det till era målgrupper.

2. Hur gör vi för att leva som vi lär och stärka varumärket internt? Hur ska ni agera så att alla i personalen klart för sig vad ni lovar och vilka förväntningar ni ska uppfylla för att kunna leva som ni lär?

3. Hur skapar vi starka relationer till omvärlden? Vi går igenom verktyg för att ni ska veta vem och vilka ni ska kommunicera med och hur ni skapar enhetligt uttryck för att vara tydliga och konsekventa i all er kommunikation.

4. Sociala medier: Hur marknadsför vi skolan i sociala medier? Hur stark är er skola på att synas digitalt? Har ni koll på hur ungdomarna uppfattar er digitala närvaro? Har skolan en social mediestrategi? Här får du möjlighet att få hjälp med att lära dig att använda de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring och vilken strategi ni ska använda.

Dag 1

Arbetspass 1: Inledande sanningar om varumärken och varumärkesbyggande, för att skapa en gemensam syn och plattform för att kunna gå vidare.
Grundläggande modeller och marknadsstrategier.
Vi definierar vårt varumärke.
Vi arbetar igenom varumärkeshjulet för att få en klar bild av hur vårt varumärke ser ut. Vi lotsar deltagarna steg för steg.

Arbetspass 2: Hur agerar vi för att implementera vårt varumärke och få alla med på tåget?
Hur ska vi tänka och göra när vi förankrar varumärket i kollegiet och skolan? Här fokuserar vi på hur vi översätter varumärket i konkret handling i det dagliga arbetet. Vilken betydelse har varumärket för skolan, personal, elever och föräldrar?

Praktikfall
Nyboda Skola, grundskola 4-9 i Tyresö
Här berättar vi hur vi skapade ett nytt varumärke tillsammans med personalen för en gammal skola med dåligt rykte. Sidekick är Kia Broomé, dåvarande rektor.

YBC Gymnasieskola i Nacka
Här visar vi hur vi framgångsrikt vitaliserade och tog fram essensen i YBC:s varumärke. Sidekick är Ann-Sofi Pettersson, biträdande rektor.

Dag 2

Arbetspass 3: Hur kommunicerar vi vårt varumärke?
Allt vi gör och allt vi säger kommunicerar varumärket och varumärkeslöftet.
Vi går igenom hur vi ska kommunicera varumärket i olika kanaler till olika målgrupper.
Vi tittar på vad en kommunikationsplan/marknadsplan innehåller och hur vi kan använda den som en hjälp. Här blir det naturligt att lägga in den gemensamma profilen och hur den underlättar varje skolas kommunikationsarbete.

Praktikfall
Kungsgård och De Geergymnasiet i Norrköping
Vi har under flera år arbetat och ökat attraktionskraften hos båda gymnasieskolorna. Här har vi gått igenom hela processen från att definiera varumärket, till att förankra det internt och sedan skapa två helt olika uttryck som gör det tydligt för eleverna att det är en stor skillnad mellan De Geer och Kungsgårdsgymnasiet. Sidekick är Bo Svensson, marknadsansvarig.

Arbetspass 4: Hur marknadsför vi skolan i sociala medier?
Med grunderna från arbetspass 1-3 går vi igenom de vilka verktyg som utgör grunden för din skolas digitala marknadsföring. Vi går igenom hur du ska agera i de olika kanalerna med vilka budskap. Det ger grunden till att utforma en strategi för sociala medier.

Information

När: 17 – 18 maj, kl 10-17 dag 1 och kl 9-16 dag 2

Var: Saturnus Konferens, Hornsgatan 5, Stockholm

Deltagaravgift: 4 900 kr exkl moms för den första deltagaren och 3 400 kr exkl moms för följande. Fakturan skickar vi till deltagare 1 och anmälan är bindande.

I avgiften ingår för/eftermiddagsfika och lunch samt dokumentation i form av ett arbetshäfte med alla modeller och övningar som vi gör och som du använder under vår workshop.

Workshopledare

Kaj Runelund
Kaj som har 30 års erfarenhet av varumärkesfrågor och marknadskommunikation. Han är verksam som föreläsare, seminarieledare, projektledare med kunder som vill gå från tanke och teori till konkret och praktisk handling när det gäller deras varumärke och kommunikation.

Kaj har utbildat rektorer på Rektorsakademiens skolledarprogram i varumärke och positionering. Kaj har varit delägare och övergripande ansvarig för kommunikation och relationer på Hudikgymnasiet och Hudikskolan (Glada Hudikskolan/Glada Hudikgymnasiet) som fick utmärkelsen Bättre Skola 2009 och vann priset Svensk Kvalitet 2014.

Charlotta Wortzelius
Charlotta är copywriter och har arbetat med kommunikation och marknadsföring i tio år. Skrivandet har hon också kompletterat med att hjälpa företag och organisationer med digital marknadsföring, sociala medier och webbutveckling – dels “hands on”, men också genom utbildningar och sin blogg på sajten Online Marketing Academy.

Irene Olkerud
Irene är utbildad digital data strategist på Hyper Island. Hon hjälper företag med datainsamling och analyser för att förstå beteenden, testa relevans, samt att optimera strategier och tillväxt. Irene är certifierad i Google Analytics IQ och AdWords.

Välkommen!

Anmälan

Alla fält märkta med (*) är obligatoriska.

Deltagare 1